เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ และเว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ labhoonplus.com และ แอพพลิเคชั่น Labhoon Plus  (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" และ จะเรียกท่านว่า "สมาชิก") หากท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ 


1. สมาชิกจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในบางส่วนของบริการ 

2. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือบริการใน labhoonplus.com และ แอพพลิเคชั่น Labhoon Plus ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ 

3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก บริการเว็ปไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า Labhoon plus
Decide. Invest.


วิธีการใช้งานAddress.

บริษัท แลบหุ้น จำกัด
เลขที่ 66 ซอย ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@: Line@

Email: labhoonplus@gmail.com

© Copyright 2024 All Right Reserved.