ปฏิทินวันหยุด วันหยุดธนาคาร 2567 (2024)


วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ชดเชยวันนวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2567 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วันสิ้นปี
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 วันขึ้นปีใหม่

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์ สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ดูวันหยุดตลาดหลักทรัพย์
Labhoon plus
Decide. Invest.


วิธีการใช้งานAddress.

บริษัท แลบหุ้น จำกัด
เลขที่ 66 ซอย ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@: Line@

Email: labhoonplus@gmail.com

© Copyright 2024 All Right Reserved.